Individuelle samtaler

Jeg tilbyder individuelle samtaler med fokus på personlig vækst og udvikling. Jeg lægger først og fremmest vægt på at skabe et trygt rum for dig og en tryg relation imellem os, da dette er forudsætningen for at turde gå på opdagelse i sig selv, når man er sårbar. Du vil blive mødt med hjertevarme, empati, nysgerrighed og fokus på at finde ind til kernen af den problematik eller de udfordringer, du kommer med.

Sammen går vi på opdagelse i, hvad der er på spil i dine tanke- og adfærdsmønstre og følelsesmæssige reaktioner, samt hvordan dette udspiller sig i dit syn på dig selv og i dine relationer til andre mennesker. Vi arbejder med at skabe klarhed, bevidsthed og forståelse af egne temaer og mønstre såvel som med at finde redskaber, teknikker, veje at gå til at opnå mere ro, balance, tilfredshed, livsglæde, energi, flow, selvkærlighed… eller hvad du end måtte længes efter for at leve det liv, du drømmer om. Du får større indsigt i – og kendskab til dig selv. Hvem er jeg? Hvorfor (re)agerer jeg, som jeg gør? Og hvad kan jeg gøre anderledes, som kommer mig selv og andre til gode?

Du og din proces står i centrum. Vi skræddersyr det forløb, der passer til dig, og justerer undervejs efter dine individuelle behov. Ingen bestemt metode skal definere din proces. Jeg trækker på min viden og erfaring med forskellige psykologiske metoder og tilgange, lige som jeg bruger min spirituelle livsanskuelse til at hjælpe og guide dig til større selvindsigt. Samtalerne kan rumme guidede meditationer, åndedrætsøvelser og brug af spirituelle remedier, hvis det giver mening for dig. Endvidere kan vi i forløbet inddrage naturen og mine heste som guider, hvis du har lyst til at arbejde på denne måde.