Min rejse med Bach Blomsterremedier

11. september 2023

Mit første møde med BBR var gennem min veninde, som på det tidspunkt var i gang med uddannelsen til Bachterapeut. Min første flaske fik jeg i december 2019 i en tid, hvor jeg var meget presset både arbejdsmæssigt og privat. I januar 2020 blev jeg sygemeldt med stress. Fra min første flaske og frem til jeg fik mine egne remedier i august 2022 har min veninde blandet BBR til mig med jævne mellemrum. De har støttet mig enormt i min personlige udvikling – både ift. aktuelle tilstande og også på et dybere niveau. Det er svært at huske alle de positive effekter af remedierne, men jeg husker i hvert fald tydeligt virkningen af Guldpil nogle uger efter min sygemelding; hvordan jeg pludselig opdagede, at jeg var holdt op med at føle mig som et offer for uretfærdige omstændigheder og dårligt behandlet af min arbejdsplads, men i stedet begyndte at tage konstruktivt ansvar for min egen udvikling (det er bare ét af mange, mange eksempler…).

I den lange periode, hvor jeg med jævne mellemrum fik BBR hos min veninde, fik jeg efterhånden opbygget et kendskab til mange af remedierne og var også selv med til at afgøre, hvilke jeg havde brug for. Disse erfaringer, at mærke effekten af remedierne, samt min venindes historie om at blive Bachterapeut, tændte en flamme i mig ift. selv at blive Bachterapeut.

Undervejs i alt dette var jeg gået fra en stress sygemelding (januar – september 2020), herunder opsigelse fra mit arbejde, og til langsomt at bygge min drømmevirksomhed op; privatpraktiserende psykolog på egen matrikel med inddragelse af naturterapi og terapi med mine heste samt et spirituelt perspektiv på psykologsamtaler og personlig udvikling. Alt, hvad jeg brugte og stadig bruger til at hjælpe mennesker til personlig udvikling, har været en del af min egen rejse; healing af stress med natur og dyr, viden om – og åbning til ”det spirituelle” (som har slumret i mig under mange mudrede lag i mange år), og at vælge ”Hjertevejen” ud af ”hamsterhjulet”, sadle om og manifestere mine dybeste drømme. I alt, hvad jeg har lært i hele denne proces (og stadig lærer), har blomsterremedierne været en uvurderlig støtte og vejviser.

Til min fødselsdag i januar 2022 fik jeg af min veninde en bog om Bach Blomsterremedier, som jeg havde ønsket mig. Det var spændende læsning, og jeg mærkede især, når jeg læste de passager, som var oversættelser af Dr. Bachs egne ord, at jeg fik kuldegysninger i hele kroppen og ind imellem blev så rørt, at tårerne bare flød ned ad mine kinder. Det var næsten som om, at jeg fornemmede hans nærvær i rummet – at han var hos mig! Og ikke alene mærkede jeg denne ”connection” til Dr. Bach; jeg mærkede også, hvordan en afgørende brik i mit puslespil faldt på plads; hvor fuldstændig rigtigt og naturligt det ville være at inddrage remedierne i mit arbejde – hvordan de passede perfekt ind i hele mit koncept!

Herefter gik det ret hurtigt med at få tilmeldt mig alle uddannelsens tre trin. Det var helt tydeligt for mig, at her fulgte jeg min intuition – et kald. Der var slet ingen betænkningstid, begrænsninger eller andet ego-pladder…

Efter at have taget Trin 1 på Ledreborg i juni 2022 – en weekend, som bare var helt igennem fortryllende på alle måder – oplevede jeg en lærelyst, motivation og fordybelse, som jeg aldrig før har følt ift. nogen andre projekter, arbejde eller uddannelser gennem mit liv. Det var som om, jeg bare ikke kunne få nok af at læse om BBR, løse opgaver og besvare cases. Ventetiden frem til det lykkedes mig at anskaffe en Bach kuffert var næsten ulidelig og også forbundet med en del frustrationer. Den var i restordre hos Helsam, og datoen blev rykket to gange. Heldigvis lykkedes det mig at købe en brugt, men næsten ny kuffert af en tidligere Bach-kursist, så lykken var stor, da jeg endelig modtog den midt i august 2022.

Nu kunne jeg endelig komme i gang med at blande til mig selv samt familie og venner, og jeg begyndte lige så stille at introducere remedierne for nogle af mine klienter også. På Trin 2 i oktober 2022 var jeg således i gang med at integrere BBR i mit arbejde, og på Trin 3 i februar 2023 var de allerede en velintegreret del af mit arbejde.

Med min faglige og erfaringsmæssige baggrund som psykolog var jeg allerede, inden jeg blev Bachterapeut, erfaren i at snakke med mennesker; holde rum for en samtale, spørge nysgerrigt og ikke-dømmende ind – ja, i det hele taget interessere mig for, hvad det er for et menneske, jeg sidder overfor. Jeg havde også allerede erfaring i på baggrund af samtalerne at danne og afprøve hypoteser om forskellige tanke-, handle- og følelsesmæssige mønstre hos mine klienter.

I min måde at arbejde med at hjælpe mennesker ud af fastlåste mønstre og ind i personlig og spirituel læring, udvikling og vækst har det kun været ganske naturligt at integrere Bach Blomsterremedier i dette arbejde. Jeg oplever, at remedierne ”speeder processen op” hos de klienter, som vælger at supplere deres terapiforløb hos mig med BBR. Det kan fx være klienter, der i løbet af et par uger får dæmpet deres angst og oplever en generel større ro og tillid til livet, en større selvaccept, eller får nemmere ved at træffe svære beslutninger med ro og afklarethed. Jeg har oplevet et par stykker, der gennem mange måneder har kæmpet med parforholds-udfordringer og efter to uger med Skovhejre har truffet en klar og ”rigtig” beslutning om skilsmisse. Jeg oplever igen og igen klienter, som egentlig ikke rigtig ”tror på det”, men gerne vil prøve alligevel (”hvad som helst, der kan hjælpe mig…”), og som kommer tilbage og siger ”Jeg ved ikke om det er dråberne, men nu går det sådan og sådan…” (beskriver den positive effekt, de havde håbet på). Jeg smiler og nikker og siger til dem ”Det er dråberne”.

Der er selvfølgelig også klienter, som ikke har lyst til at prøve remedierne, og det er der selvfølgelig plads til. De får hjælp på andre måder og rykker sig alligevel. Og klienter, som har brug for tid til at ”blive klar” til at tage remedierne ind. Så meget desto nemmere er det at finde de rigtige remedier, fordi jeg så har kendt dem i længere tid.

Mit kendskab til – og min erfaring med BBR indtil videre gør, at jeg altid tænker dem ind i et hvilket som helst klientforløb. Det ligger simpelthen efterhånden på rygraden at tænke ”hvilke remedier kunne hjælpe her?”. Uanset om vi så ender med at arbejde med dem eller ej. Jeg fortæller om remedierne og foreslår dem til langt de fleste af mine klienter, men det er altid en mulighed – et tilvalg. Ikke desto mindre betragter jeg dem nu som ikke bare et velintegreret redskab i min ”psykolog-rygsæk”, men faktisk som et bærende ”ben” i min praksis og i mit samlede koncept omkring min virksomhed. Og jeg kan slet ikke forestille mig at skulle undvære dem!

Næste skridt i min Bach-udvikling er på forskellig vis at forsøge at udbrede kendskabet til remedierne, fx ved at tage ud at holde foredrag og ”home-parties”. Jeg møder alt for få mennesker, der kender til BBR, og det er en skam, synes jeg. Jeg ønsker at udbrede kendskabet efter devisen ”Lær folk at bruge en fiskestang i stedet for at fange fiskene til dem”. Der vil altid være mennesker, der har brug for min hjælp i klinikken, men endnu flere vil jo kunne få hjælp, hvis de kender til – og er i stand til at bruger remedierne til dem selv og deres nærmeste.

Hertil ønsker jeg selv at blive Bach-lærer og at integrere denne undervisning som en vægtig del af min virksomhed, når det kommer dertil. For på denne måde at uddanne endnu flere terapeuter og udbrede kendskabet til remedierne endnu mere. Som ringe, der spredes i vandet…

Samlet set har hele forløbet med alle tre trin af uddannelsen, alle de skriftlige opgaver og tiden mellem kurserne, hvor jeg har arbejdet med remedierne privat og med klienter været en fantastisk stejlt opadgående læringskurve! At tænke på, at jeg (i skrivende stund) for kun et år siden sad som helt ny Bach-studerende; til hvad jeg ved nu, og hvordan BBR er blevet en integreret del af mit hele liv både som privatperson og som virksomhedsejer… det fylder mig med en ubeskrivelig glæde, stolthed og taknemmelighed!