Individuelle samtaler

Et trygt fundament

Jeg tilbyder individuelle samtaler med fokus på personlig vækst og udvikling. Jeg lægger først og fremmest vægt på at skabe et trygt rum for dig og en tryg relation imellem os, da dette er forudsætningen for at turde gå på opdagelse i sig selv, når man er sårbar eller i en transformationsproces.

Du vil blive mødt med hjertevarme, empati og omsorg, samt en nysgerrighed på, hvem du er som menneske, hvad du står i lige nu, og hvad du har med dig i bagagen. Vi vil have fokus på at finde ind til kernen af din problematik, og hvordan vi kan arbejde med den.

På Hagbarthlund har jeg gjort mig umage for at skabe nogle smukke og rolige rammer, som kan understøtte din følelse af tryghed. Hvad enten samtalerne foregår i mit hyggelige terapilokale – hvor jeg har inviteret naturen med inden for – eller om vi sidder på et af gårdens naturskønne udendørs samtalespots.


Selvindsigt, selvaccept og selvkærlighed…

… er nøgleordene i et samtaleforløb hos mig. Selvindsigt handler om at lære at forstå og kende sig selv bedre. Hvilke erfaringer, fortællinger og overbevisninger om dig selv har du med dig i bagagen? Hvilke tanker, følelser og handlemønstre? Hvordan og hvorfor har du lært at tænke, føle og reagere, som du gør? Hvordan og hvorfor har disse mestringsstrategier tjent dig indtil nu?

At kende og forstå sig selv på et dybere plan kan være lindrende og healende i sig selv. Men det åbner også op for selvaccept, dvs. at finde ro med, hvem du er. At alt det, du har med dig gennem livet, ikke er ”dårligt” eller ”fejltagelser”, men derimod vigtig og nødvendig læring.

Selvkærlighed handler ikke bare om at gøre noget godt for sig selv og integrere nye, gode vaner. I min optik er selvkærlighed det samme som at integrere og elske alle aspekter af sig selv. At lære at rumme, ”være med” og lede sig selv kærligt og ansvarsfuldt gennem smertefulde følelser og svære situationer. Hånd i hånd med denne proces går selvindsigt og selvaccept.

Hos mig får du med andre ord hjælp til at forstå dig selv på et dybere plan. Du får støtte og konkrete redskaber til at skabe handling og ændringer, hvor det tjener din trivsel og udvikling bedst. Og du får hjælp og guidning til at rumme, håndtere og integrere dét, som også er en del af dig.


Krop, sind, ånd

Min tilgang er holistisk, og i terapien arbejder vi derfor med sammenhængen mellem krop, sind (tanker, følelser) og ånd (sjælen, energi).

Samtalen er fundamentet i et forløb hos mig. At lade tanker, følelser og fornemmelser få plads ved at italesætte dem – eller at jeg hjælper dig med at sætte ord på dem, hvis du selv har svært ved det – er en nøgle til både indsigt og forløsning. Vi kan altså tale om – og forstå, hvad der er på spil i kroppen, i vores tanker og følelser, og på det energetiske plan.

Foruden samtalen (det mentale plan) kan vi arbejde konkret med kroppen, fx gennem vejrtrækning/ det dybe åndedræt og sanselige oplevelser i naturen eller sammen med dyrene. Jeg guider dig ind i teknikker og øvelser, og du får inspiration og konkrete øvelser med dig, som du kan arbejde videre med på egen hånd.

Vi kan også arbejde med det åndelige/ sjælelige; dels ved gennem samtale at forsøge at begribe, hvordan vi alle er forbundne med hinanden og med alting i energien; dels ved ”energi-arbejde”, som kan handle om at forløse og heale gamle traumer, ”flytte” energi, skabe plads til at rumme og transformere svære følelser mm. Også her bliver du guidet ind i oplevelsen og får hjælp og støtte tilpasset din udfordring og proces.

Kombinationsmuligheder

Fundamentet for din udviklingsproces i et forløb hos mig er således

  • de trygge rammer og den trygge relation
  • at arbejde med selvindsigt, selvaccept og selvkærlighed
  • integrationen af krop, sind og ånd.

Oven på denne sokkel står du og din proces i centrum.
Med udgangspunkt i dine behov, ønsker og parathed kan vi undervejs tilpasse og inddrage én eller flere forskellige terapiformer.

Som en del af et samtaleforløb kan Bach Blomsterremedier "sætte turbo på" din proces, idet de støtter og hjælper til at regulere følelsesmæssige ubalancer samt skaber mere ro, klarhed og kontakt til din sjæl og dit sjælsformål. De bringer dig i en tilstand, hvor dine udfordringer føles mindre tunge, og hvor det dermed også bliver lettere at arbejde med de øvrige redskaber, du får gennem terapien.

Sideløbende med samtaler og Bach Blomsterremedier kan vi også i forløbet inddrage naturen og/eller mine heste som guider, hvis du har lyst til at arbejde på denne måde. Fx som støtte og lindring ved svære tilstande som stress, angst og livskriser eller som inspiration og redskab til at skabe ro, nærvær, jordforbindelse og en dybere kontakt til dig selv.

Bach Blomsterremedier arbejder ganske af sig selv i dit energisystem ”bag ved” din aktive terapiproces. Naturterapi og Hesteterapi kan inddrages som enkeltstående eller en række af sessioner alt efter, hvad der giver mening for dig.

Lad os sammen få øje på mulighederne for at fremme din trivsel og udvikling.