Hesteterapi

Hvorfor?

Heste er ekstremt sensitive dyr, der opfatter og læser hinanden og deres omverden gennem deres fintfølende nervesystem. De kommunikerer med hinanden via subtile energier, vi mennesker enten ikke kan se eller "har lukket ned for" at kunne mærke. På samme måde kommunikerer heste med os mennesker ved at mærke og spejle vores nervesystem og de energier, vi ubevidst sender ud. Ved at fordybe sig i samvær med hesten – møde den som en ligeværdig og være åben for kommunikation med/fra den – er der så meget læring og så mange udviklingsmuligheder at hente i denne proces.

Vi kan gøre noget med hesten, fx lave små opgaver, lege med den, strigle den, bede den om at udføre bestemte øvelser osv. Vi kan også være med hesten, fx sidde hos den, mens den gumler hø, bare stå hos/med den, observere den på kort eller længere afstand osv. Uanset hvad vi vælger, vil det altid sætte processer i gang. Temaer der kan arbejdes med.

Hvordan?

Terapi med hesten som guide foregår altid i et afgrænset, indhegnet område. Du kommer ikke til at ride eller sidde på hesten. Du/vi kan være uden for indhegningen, hvor vi observerer hesten(e) og taler sammen, eller du/vi kan være sammen med hesten(e) i indhegningen. Måske laver du en bestemt øvelse, leg eller aktivitet med hesten, mens jeg observerer og er klar til at gribe ind ved behov. Eller måske laver du/vi en øvelse, mens hestene er omkring dig/os.

Du og din proces er omdrejningspunktet for sessionen. Vi laver kun aktiviteter og øvelser, du er klar til eller har mod på, og du kan til enhver tid vælge at trække dig, hvis du bliver utryg. Du kan også vælge at ”være sammen med hesten på afstand”, evt. med hegnet mellem dig og hesten. At arbejde med hesten som guide kan være et helt forløb i sig selv, eller det kan være en mulighed, vi kan inddrage i et samtaleforløb, hvis det føles godt og rigtigt for dig. Det vil aldrig blive brugt som en manual eller metode, der definerer processen – det skal altid give mening for dig og dit forløb.


Sikkerhed og etik

Heste er af natur et flugtdyr, der instinktivt vil reagere på farer og flygte. Mine heste er naturligvis vant til at omgås og blive håndteret af mennesker, og vi befinder os i omgivelser, de kender og er trygge i. Alligevel kan det ikke udelukkes, at der kan opstå situationer, hvor vi kan komme til skade eller vores tøj gå i stykker. Du er i sådanne tilfælde dækket af mine hestes ansvarsforsikring og/eller din egen fritids-/ulykkesforsikring.

En del af sikkerheden i forhold til at inddrage hesten i arbejdet handler også om dyreetik. Selvom du ikke sidder på hesten fysisk, er den alligevel på hårdt arbejde med at mærke, bære og forholde sig til dine traumer eller problematikker. Jeg tager højde for hestens ”dagsform”, humør, samarbejdsvillighed, vejrforhold samt hestens personlighed sammenholdt med klienttype og problematik i valget af hest, ligesom hesten får pauser undervejs i processen. Ved at respektere hesten som en ligeværdig samarbejdspartner kan eventuelle ”farlige situationer” som følge af frustration hos hesten forebygges.