Naturterapi

Hvorfor?

Naturen står for de fleste mennesker som noget smukt, vildt og frigørende. Intet kan tømme hovedet for tanker og give velvære i kroppen som en gåtur langs stranden i blæsevejr og bølgebrus, en magisk tur gennem skoven, hvor man måske er heldig at møde et egern eller et rådyr, en stille vandring på en sommerdag med udsigt over marker, lynghede, hav eller bakkede landskaber. Eller hvad med bare at sidde på en bro med benene dinglende ud over en lille bæk og lytte til lyden af det fossende vand? For nogle står naturen måske også som noget, der repræsenterer barndommens kreativitet, uforpligtende lege og drømme – fra tiden før, man blev fastlåst i begrænsende overbevisninger, kassetænkning, svære valg, ”burder” og forpligtelser.

At opholde sig i naturen og aktivt inddrage den både i vores hverdag og/eller i terapeutiske sammenhænge kan bidrage med meget i forskellige livssituationer:

  • At lade op med livskraft og øge vitaliteten
  • At lindre og heale ved eksempelvis sygdom, stress, belastninger og livskriser
  • At blive bevidst om eksempelvis ”skygger” og uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre samt at forløse og transformere disse
  • At finde mening og retning i livet til gavn for sig selv, for andre og for naturen

Hvordan?

Naturterapi er altså en måde, hvorpå man aktivt inddrager naturen som guide i terapeutiske processer lige fra restituering, lindring og healing til personlig udvikling og transformation.

Hagbarthlund Psykolog Praksis befinder sig midt i en skøn og varieret natur, som vi kan bruge på forskellige måder i den terapeutiske proces. En samtale kan gennemføres som en ”walk-and-talk” eller ved, at vi sidder et særligt dejligt sted. Dvs. naturen kan danne ramme om samtalen.

Naturen kan også danne ramme om forskellige øvelser, meditationer, ritualer mm. Disse aktiviteter har til formål

  • at give dig konkrete redskaber, du selv kan bruge i hverdagen,
  • at hjælpe dig til ro, nærvær, grounding og forbindelse til dig selv via naturen,
  • at hjælpe dig til at få øje på budskaber fra naturen og fra dit eget indre,
  • at give indsigter og sætte refleksioner og processer i gang hos dig.

At bruge naturen som guide i den terapeutiske proces kan være et helt forløb i sig selv, eller det kan være en mulighed, vi inddrager i et samtaleforløb, hvis det giver mening for dig. Jeg vil til en hver tid bruge naturterapi på en måde, der er skræddersyet til dit individuelle behov, og hvor du selv er med til at definere processen.