Familie

Som forældre oplever I måske følgende bekymringer eller udfordringer i relation til jeres barn eller internt i familien:

 • Bekymring for jeres barns trivsel både hjemme og i skole/institution (socialt, følelsesmæssigt, ift. indlæring eller andet?), hvilket påvirker jeres families trivsel og funktionsniveau

 • Usikkerhed ift. forældrerollen. Er det fx svært at forstå og hjælpe jeres barn? Er der et højt konfliktniveau i familien? Eller andre ting, der udfordrer i hverdagen?

 • Jeres barn er udredt i PPR-regi eller måske i psykiatrien, og I oplever, at det kan være svært at forstå og hjælpe jeres barn hensigtsmæssigt derhjemme


Som nybagte forældre genkender én eller begge af jer måske følgende udfordringer og svære følelser:

 • Efterfødselsreaktioner af forskellig karakter, fx tristhed/depression, stress/belastning, modløshed, meningsløshed, ekstrem træthed eller manglende overblik

 • At blive mor/far er ikke som forventet: skuffede forventninger, manglende interesse, kærlighed og overskud til barnet, og måske følelser af skyld og skam i den henseende

 • Intens bekymring for barnets liv og sikkerhed

 • Generel usikkerhed i forældrerollen


Som gravid/kommende forældre kan der være svære tanker og følelser som fx:

 • Frygt og bekymring for den forestående fødsel, evt. som følge af tidligere ubehagelige erfaringer

 • Manglende interesse for graviditeten og det ufødte barn og måske følelser af skyld og skam forbundet hermed

 • Oplevelse af fremmedgørelse ift. egen krop eller tab af identitet pga. graviditeten

 • Generel usikkerhed ift. den kommende forældrerolle


Fællesnævneren for at søge hjælp er et ønske om større forståelse for jeres barns/babys oplevelsesverden, bedre indsigt i jer selv i rollen som forældre og ikke mindst et behov for konkrete redskaber og handlemåder, der kan bryde uhensigtsmæssige mønstre og bidrage til mere harmoni i familien.