Selvværd

Hvad er lavt selvværd?

Selvværd er ikke det samme som selvtillid. Selvtillid handler om tiltro til egne evner og kompetencer, dvs. troen på at kunne gøre noget bestemt godt nok. Selvværd handler om troen på dit eget værd, dvs. at være god nok som den, du er. Selvværd ligger dybere, så at sige, og handler om din kerne, din essens. Et lavt selvværd – altså følelsen af ikke at være god nok som den, du er – påvirker ofte selvtilliden, så du også kan komme til at føle, at du ikke duer til noget som helst.

Måske kan du genkende dig selv i et eller flere af følgende udsagn?

  • Jeg bryder mig ikke om mig selv
  • Ingen bryder sig om mig, og hvis de siger, de gør, tror jeg ikke på det
  • Jeg synes, jeg er grim, for tyk, for tynd, for stille, for højrøstet… osv.
  • Jeg er aldrig tilfreds med det, jeg gør eller siger
  • Jeg føler mig helt forkert/anderledes (og det er ikke rart)
  • Jeg føler eller er bange for, at andre synes, jeg er mærkelig eller forkert
  • Jeg er ikke lige så god som andre

Et lavt selvværd opstår ikke fra den ene dag til den anden eller på baggrund af en enkelt dårlig oplevelse. Lavt selvværd er resultatet af de oplevelser og interaktioner, du har med dig gennem hele livet. Summen af disse erfaringer er blevet til en fortælling, du har lært at tro på som sandheden. Tæt indvævet i denne fortælling ligger alle de mestringsstrategier, du gennem livet har opbygget for at passe på dig selv.

Det meste af dette foregår på et ubevidst plan, men hvis du sidder og læser dette, er det sandsynligt, at du ikke bare har mærket konsekvenserne af dit lave selvværd, men også har besluttet at tage livtag med dine udfordringer. At du drømmer om at være en anden og mere stærk, selvsikker og selvkærlig version af dig selv – har jeg ret?

Hvilken hjælp kan du få?

At arbejde med at transformere lavt selvværd og komme til at elske sig selv indebærer tre faser:

  • Selvindsigt
  • Selvaccept
  • Selvkærlighed

Hos mig får du hjælp til at komme ind bag fortællingen om dig selv – hvordan og hvorfor er denne fortælling opstået? Vi stiller spørgsmålstegn ved ”sandheden” om, at du ikke er god nok – kunne der være en anden sandhed? Og du får redskaber til at rumme og heale din egen smerte og efterhånden nå til erkendelse af, at du er et smukt, unikt og elskeligt væsen – lige præcis, som du er.

Der findes intet ”quickfix” til et strålende selvværd. Det kræver fokuseret, vedholdende, selvkærligt og ofte tilbagevendende hårdt arbejde. Men har du forståelsen og medfølelsen for dig selv samt redskaber, du kan hive fat i – ja, så kan det også være en smuk og forunderlig rejse at være på. Fordi du mærker, at du udvikler dig i den retning, du ønsker…

Jeg vil elske at være din støtte og guide på denne rejse.