Ung/voksen (18+)

Måske genkender du en eller flere af følgende udfordringer:

  • Du føler dig stresset i din hverdag på jobbet og/eller privat som følge af både ydre omstændigheder og måske også indre tilstande som fastlåste tanke- og handlemønstre og smertefulde følelser i den sammenhæng

  • Du kæmper med lavt selvværd, der griber forstyrrende ind i din hverdag, dit syn på dig selv og din evne til at leve et liv i glæde og tilfredshed

  • Du er generelt et sensitivt menneske, der tydeligt mærker og påvirkes af en stemning eller andres sindstilstand, og/eller du bliver nemt overstimuleret i eksempelvis sociale sammenhænge

  • Du føler dig trist, træt, uden energi og overskud af specifikke årsager eller som en generel grundstemning, og det påvirker din trivsel og det at få hverdagen til at hænge sammen

  • Du føler dig irritabel, vred eller uretfærdigt behandlet og er inderst inde utilfreds med at leve på denne måde

  • Du oplever uro, angst eller bekymring relateret til noget specifikt i dit liv eller som en grundlæggende måde at være i livet på

  • Du har oplevet svigt, tab eller andre livsbegivenheder, som gør, at du føler dig i sorg eller krise, der aktuelt opleves for voldsom til, at du kan rumme det alene

  • Du har udadtil et godt liv og intet at være utilfreds med… og alligevel oplever du, at der ”mangler noget”, at ”livet har mere at byde på”, men hvor og hvordan skal jeg finde det?