Klinikkens koncept

Psykologi

Fundamentet for Hagbarthlund Psykolog Praksis er naturligvis psykologien; min uddannelse, min autorisation og mine mange års erfaring med forskellige målgrupper og områder af psykologien.

Teoretisk er jeg inspireret af bl.a. mentaliseringsteori, tilknytningsteori, den systemisk/narrative tilgang, og positiv psykologi/flowteori, der udspringer af humanistisk psykologi.

I det praktiske terapeutiske arbejde trækker jeg på forskellige tilgange med det formål at se og forstå hele mennesket med både krop og sjæl, tanker, følelser, handlemønstre, bevidste og ubevidste processer samt ikke mindst i relationer til andre mennesker. Jeg arbejder med elementer af både psykodynamisk terapi, kognitiv adfærdsterapi, kropsdynamisk terapi og mindfulness/meditation – dette inden for en mentaliseringsbaseret og klientcentreret ramme.

Med baggrund i min uddannelse og erfaring har jeg et bredt kendskab til psykiske lidelser (herunder diagnosesystemet), men i min måde at arbejde på har jeg altså fokus på at se bag om adfærd og diagnoser; hvilket menneske lever inde bag et givent ”prædikat”, og hvordan kan dets iboende ressourcer og potentialer fremelskes og udleves?

Spiritualitet

At arbejde med det hele menneske indbefatter i min optik også et spirituelt aspekt. Spiritualitet for mig betyder, at vi ikke bare er vores krop med dens sind, tanker, følelser, personlighed og adfærd. Vi er også vores sjæl, som bor i vores fysiske krop, og som er her på jorden lige nu i dette liv, som dette menneske; dels for at lære om/arbejde med vigtige livstemaer, dels for at bidrage med noget unikt til jorden og menneskeheden. Jeg tror på, at vores sjæl har levet andre liv før dette og kommer til at leve flere liv efter dette.

Vores sjæl – og dermed os – er altså en del af en større sammenhæng; en form for Universel Intelligens eller Skaberkraft, der strækker sig fra Jordens inderste kerne til det yderste Kosmos, og som arbejder for at skabe det højeste gode for alle væsener. Alting i dette Univers består af energi, der vibrerer med forskellige frekvenser, og vi er en del af dette energi-felt. Både det, vi kan se og mærke, fordi det med sin lave frekvens er fysisk manifesteret, og det, vi ikke kan se (men dog måske fornemme…), fordi det vibrerer med en meget høj frekvens.

Vores følelser, tanker og ord vibrerer også med forskellige frekvenser. Fx har følelser af kærlighed, lykke, taknemmelighed mm. en meget høj frekvens, mens følelser som fx angst, stress og vrede eller oplevelser af fx lavt selvværd og ”at være offer” vibrerer med en meget lav frekvens. Det er derfor, at det er så spændende og meningsfyldt at arbejde med udvikling og transformation helt ind på et energetisk plan og ikke kun på et ydre kropsligt og kognitivt plan.

I denne energiforståelse hører også Loven om tiltrækning hjemme. Det betyder, at ”lige tiltrækker lige”; den energi/vibration, vi sender ud via vores tanker, følelser og sprog/adfærd, er den energi/vibration, vi får retur fra vores omverden (”Smil til verden, og den smiler til dig”). Når vi kender til loven om tiltrækning, kan vi også begynde at arbejde med at være medskaber af eget liv – eller med andre ord at manifestere det liv, vi ønsker at leve.

Naturen og hesten som vejviser

At være en del af en større sammenhæng, som beskrevet ovenfor, indebærer for mig også en dyb forbindelse med naturen og den jord, vi lever på, med alle dens levende væsener, herunder dyrene. Personligt er der for mig således overlap mellem det spirituelle og det at være forbundet med naturen og dyrene.

Naturen danner ikke bare smukke rammer om udviklingsprocesser eller giver ro og healing til kriser; den formidler også budskaber fra Universet i en form, der rent faktisk er til at få øje på. Budskaber, der kan bekræfte, støtte og vejlede i en personlig proces eller give inspiration til temaer, der kan være vigtige at få arbejdet med. Det samme gør hestene, der intuitivt, skarpt og præcist spejler vores tanker, følelser og indgroede mønstre ved at aflæse de energivibrationer, vi sender ud.

Ved at turde åbne op for en kommunikation, der foregår på et energetisk plan og ikke kun via kropsligt og verbalt sprog, er der så megen visdom at hente, så megen støtte og vejledning til personlig vækst og udvikling. Uanset dit ståsted – om du ikke ”tror på det spirituelle”, eller du synes det er svært at få ”greb” om, selvom du gerne vil – så vil du få glæde og gavn af at arbejde i og med naturens og hestenes dybe visdom. Den arbejder gennem dine sanser og din krop og sætter processer i gang. Bevidst eller ubevidst.