Retreats på Hagbarthlund

I sommeren 2023 åbner Hagbarthlund op for afholdelse af retreats :o)

Dette er en drøm, jeg har haft gennem mange år, som bunder i et ønske om at give mennesker gode oplevelser, og fordi de naturskønne rammer på Hagbarthlund inviterer til ro og nærvær – forbindelse med naturen og med de dyr, som bor her.

Alle retreats ledes og guides af mig selv og min samarbejdspartner, Ninna, som også er autoriseret og en meget erfaren psykolog.

SELVKÆRLIGHED er nøgleordet

Selvkærlighed handler for mig om flere ting. Det handler om at vælge sig selv til; prioritere at give sig selv tid, fokus, opmærksomhed og forkælelse. Der skal være plads til nydelse og til bare at VÆRE.

Men selvkærlighed handler også om personlig udvikling; om at begynde at se og mærke indad, gå på nysgerrig opdagelse i tanker, følelser og kropslige fornemmelser og reaktioner, få øje på uhealede traumer og uhensigtsmæssige mønstre eller begrænsende fortællinger. For mig er denne udviklingsrejse enormt selvkærlig – også selvom den kan være smertefuld…

I ordet selvkærlighed ligger der således både et selvforkælende aspekt (det at give sig selv en gave, en nydelsesfuld oplevelse) og et terapeutisk aspekt (idet en nærværende oplevelse også kan give afgørende indsigter og åbne døre ind til et udviklingspotentiale).

”SEMI-SILENT” Retreats

Konceptet ”semi-silent” betyder, at mange aktiviteter og øvelser vil foregå i stilhed og invitere til ”at blive i sig selv”; at rette fokus indad på egne oplevelser og processer; at være nysgerrig og ikke-dømmende på de tanker og følelser, der opstår; at mærke sin egen krop og reaktioner. Der vil være ro og tid til at reflektere og være i sin egen proces uden at blive forstyrret. Og uden at forstyrre sig selv med at skulle forholde sig til andres proces.

Samtidig ønsker vi at give mulighed for den gave det er, at være en del af et trygt, åbent og kærligt fællesskab. Et fællesskab, hvor det kan være indsigtsgivende og forløsende at kunne spejle sig i andres oplevelser, tanker og følelser. Og et fællesskab, hvor der er mulighed for at få sparring og støtte fra os, som holder rummet, og som er erfarne terapeuter, hvis der skulle opstå følelser og reaktioner, som er svære at sidde med selv.

Der vil derfor som en del af programmet være planlagte ”cirkler”, hvor vi mødes og har mulighed for at dele oplevelser og indsigter fra de forskellige øvelser og aktiviteter samt få sparring, feedback og støtte. Og der vil også være pauser med plads til uforpligtende hyggesnak og relationsdannelse, hvis man har lyst til dette.

Praktisk

Alle retreats vil primært foregå ude, hvor naturen på og omkring Hagbarthlund samt gårdens dyr inddrages aktivt i mange aktiviteter.

Målgruppen er både kvinder og mænd i alderen 25-70 år. Aktiviteter tilrettelægges eller gradueres, så alle kan være med.

Alle retreats – både endags og flerdages – er med fuld forplejning. Overnatning foregår i shelter, pavillon eller telte og primært i sommerhalvåret.

Her på siden kan du læse mere om hvert enkelt arrangement i menuerne "Endags retreats" og "Retreats med overnatning", som vil blive opdateret løbende med tema/indhold, priser, tilmelding, praktisk info osv.

Vi ser frem til at byde dig velkommen på Hagbarthlund til skønne, selvkærlige, nærværende og indsigtsgivende oplevelser.

Fra hjertet
Gitte