Stress

Hvad er stress?

Genkender du dig selv i en eller flere af følgende beskrivelser:

 • Fysiske symptomer som svimmelhed, hjertebanken, spændingshovedpine, ondt i maven, ekstrem træthed
 • Har altid noget, du skal nå eller ”gøre”, har aldrig tid til at slappe af og nyde
 • Føler at du ”ikke kan følge med”, ikke har tid nok til det, du gerne vil, har ikke timer nok i døgnet
 • Tankemylder, svært ved at falde i søvn, vågner i løbet af natten
 • Følelser som vrede/irritation, frustration, afmagt, opgivenhed, tristhed
 • Mangler energi, overskud og glæde
 • Selvbebrejdelser: ”Jeg burde kunne…”; ”Jeg er svag, hvis ikke…”
 • Udskyder/skubber ting foran dig: ”Jeg skal bare lige på den anden side af… så får jeg mere tid/overskud…”

At være stresset er i bund og grund en overbelastning af nervesystemet. Ovenstående symptomer er beskeder fra din krop og psyke om, at det er tid til at stoppe op og gøre – eller være – noget andet. Stress kan opstå som resultat af ydre faktorer, fx at have for mange opgaver ift. mængden af tid, manglende indflydelse og medbestemmelse, at være i miljøer med mennesker, der ikke er gode for os osv.

Men hvad er det, der gør, at nogle bliver syge af stress, mens andre synes at ride på en bølge gennem alle typer udfordringer med evigt godt humør og overskud? Ofte opstår stress som en kombination af ydre belastninger og indre strukturer – altså måder at tænke, føle og handle på. Strategier, som vi gennem livet har tillært os og som – indtil nu – har tjent det formål at passe på os.


Hvilken hjælp kan du få?

Stress har mange kilder og ingen alder. Desværre udsættes både børn, unge og voksne for påvirkninger, der kan belaste nervesystemet og skabe stresstilstande. Jeg hjælper derfor både teenagere og voksne med stress-relaterede problematikker.

I min optik kan og bør der arbejdes på to ”arenaer” for at lindre stress og forebygge, at det opstår igen. Dels at ændre på eller fjerne sig fra de ydre omstændigheder, der trigger stress. Det kan fx være en sygemelding fra dit arbejde, hvis du virkelig er udbrændt. Det kan også handle om at få ryddet op i ting, situationer eller måske endda relationer, der trækker din energi ned i en meget lav vibration (læs mere om energivibrationer her). Dels at arbejde med de indre styresystemer (tanker, overbevisninger, fortællinger) og handlemønstre, der gør, at du er mere ”modtagelig” for at opleve stress.

At arbejde på disse to ”arenaer” kan ikke skilles ad og vil derfor typisk gå hånd i hånd. Det kan fx være nødvendigt at komme væk fra stressens ”kilde” for at have ro til at komme sig og arbejde med sig selv. Samtidig kan det være nødvendigt at arbejde med egne overbevisninger for at nå til en erkendelse af, at det er nødvendigt at gøre noget andet for at få det bedre.

Hos mig får du hjælp til at forstå kilden til din stress samt redskaber til at lindre eksisterende stress og forebygge tilbagefald. Vi kan bl.a. arbejde med

 • Samtaleterapi i min hyggelige klinik
 • Teknikker til afslapning og ro i kroppen, fx åndedrætsøvelser og guidede meditationer
 • Walk-and-talk i den skønne natur, der omgiver Hagbarthlund
 • Naturterapeutiske øvelser til ro, nærvær, kropsbevidsthed og selvindsigt (læs mere om naturterapi her)
 • Øvelser med mine heste med henblik på både ro og healing samt guidning til selvindsigt (læs mere om hesteterapi her)
 • Spirituel guidning fra eksempelvis naturen og fra orakelkort

Jeg ser frem til at være din guide på din rejse ud af stress og ind i en mere harmonisk og afbalanceret udgave af dig selv.